FAQ top banner

Vanliga frågor

Hur gör jag för att betala?

Har du nyligen fått ett inkassokrav eller brev från oss hittar du aktuella skulduppgifter där och även den betalningsinformation du behöver för att genomföra din betalning.

Kontakta oss gärna om du behöver mer information eller hjälp.

Telefon: 031-383 38 10
E-post: kundservice@axactor.com
Brev: Axactor Sweden AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg

Varför har jag fått kravbrev, trots att jag har betalat?

Det kan vara så att vårt kravbrev skickades innan din betalning registrerades eller också kan det finnas ett obetalt restbelopp i ditt ärende. Kontakta oss gärna så reder vi ut vad som hänt och löser problemet.

Telefon: 031-383 38 10
E-post: kundservice@axactor.com
Brev: Axactor Sweden AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg

Hur gör jag om mitt ärende är felaktigt?

Anser du att något är felaktigt med ditt ärende ber vi dig snarast att kontakta oss och berätta vad du har invändningar mot så reder vi ut eventuella missförstånd.

Telefon: 031-383 38 10
E-post: kundservice@axactor.com
Brev: Axactor Sweden AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg

Hur gör jag om jag inte kan betala just nu?

Om du inte har möjlighet att betala hela beloppet just nu ber vi dig att snarast möjligt kontakta oss för att diskutera ditt ärende och komma överens om en lämplig avbetalningsplan.

Telefon: 031-383 38 10
E-post: kundservice@axactor.com
Brev: Axactor Sweden AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar inom angiven tid och med rätt belopp utgår dröjsmålsränta enligt lag, om inget annat är avtalat. Vid utebliven betalning och kontakt kommer ytterligare indrivningsåtgärder att genomföras. Ansökan om betalningsföreläggande kan komma att göras hos Kronofogden. Fastställs fordran genom utslag eller dom uppstår betalningsanmärkning och ärendet kan därefter komma att lämnas vidare till utmätning genom ansökan om verkställighet till Kronofogden.

Saknar du möjlighet att betala ber vi dig snarast kontakta oss.

Telefon: 031-383 38 10
E-post: kundservice@axactor.com
Brev: Axactor Sweden AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg

Scroll to top