Our services top banner
Fakturahantering
Inkassohantering
Köp av fordringar

Axactor Fakturahantering är ett komplement till ert eget ekonomi- eller fakturahanteringsystem. Vi erbjuder färdiga integrationer för ekonomisystem på den svenska marknaden vilket säkerställer enkel hantering och korta ledtider. Ni frigör resurser till kärnverksamheten och får nöjda kunder.

Registrerar ni ett ärende i vårt system går kravet ut till er slutkund redan nästföljande vardag. Ni kan enkelt och överskådligt följa ert ärende för att bestämma vidare åtgärder utan onödiga dröjsmål. Vår kundtjänst är öppen varje vardag mellan 08.00 och 18.00 och vi besvarar gärna både era och era kunders frågor rörande fakturor och betalning.

Om ni så önskar kan vi också kontakta era slutkunder för att påminna om betalning, och vid behov göra en överenskommelse om betalningsplan om det inte fungerar att betala hela beloppet direkt.

Med Axactor som partner säkerställer ni en effektiv fakturerings- och kravprocess. Ni får en kostnadseffektiv lösning med korta kredittider och förbättrar samtidigt er egen likviditet.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Förfallna krediter är sällan en god affär. Med Axactor som partner säkerställer ni en snabb och effektiv kravprocess utan att riskera viktiga kundrelationer. Självklart följer vi god inkassosed och ni kan vara trygga med att era kunder bemöts på ett trevligt och professionellt sätt. Ni får ett förbättrat kassaflöde och frigör samtidigt både tid och resurser till er egen kärnverksamhet.

Axactor har den kompetens och erfarenhet som krävs för att effektivt kunna hantera era fordringar. Vi använder moderna systemlösningar där ni löpande kan övervaka era ärenden och även kommunicera med våra inkassohandläggare.

Om ni vill kan vi också kontakta era slutkunder för att påminna om betalning och vid behov göra överenskommelser om en betalningsplan om det inte fungerar att betala hela beloppet direkt.

Kontakta oss gärna redan idag så berättar vi mer.

Låt Axactor köpa era fordringar. Frigör kapital och resurser för kärnverksamheten i stället för att försöka rädda gamla fordringar. Låt oss göra hela jobbet med att driva in pengarna.

Ni slipper lägga ner tid på administration och hantering, ni får betalt omgående och minskar era kreditförluster. Vi erbjuder olika lösningar och kan köpa hela eller delar av er fordringsstock som engångsförsäljning eller löpande köp till förutbestämt pris.

Axactor har kompetensen och även systemstödet som behövs för att effektivt driva dessa fordringar. Självklart följer vi god inkassosed, du kan vara trygg med att dina kunder bemöts på ett trevligt och professionellt sätt även med Axactor som ny fordringsägare.

Kontakta oss gärna redan idag så berättar vi mer.

 

Varför välja Axactor Sweden AB?

”Bank Norwegian inledde ett samarbete med Axactor i Sverige under våren 2017 i samband med att en större portfölj bestående av förfallna kreditkortsskulder och blancolån auktionerades ut på marknaden. Axactor har visat sig vara en kompetent aktör med effektiva lösningar och en mycket hög grad av yrkesskicklighet.”

Olaf J. Næss Aadalen
Inkassochef
Bank Norwegian

Bank Norwegian är en internetbank för privatmarknaden grundad 2007. Med hjälp av teknologi och innovation, skall banken förse sina kunder med de bästa lösningarna för köp och användning av finansiella tjänster över internet. Hos Bank Norwegian kan kunder spara och låna pengar såväl som handla på kreditFör mer information se https://www.banknorwegian.se/.

Scroll to top